Kvikmyndamiðstöð auglýsir eftir fjármála- og skrifstofustjóra

Kvikmyndamiðstöð Íslands hefur auglýst eftir umsóknum um stöðu fjármála- og skrifstofustjóra. Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar.

Í auglýsingunni segir:

Kvikmyndamiðstöð Íslandsóskar eftir að ráða einstakling með faglegan styrk, metnað, frumkvæði og framúrskarandi samskiptahæfni til að stýra verkefnum á sviði fjármála og rekstrar og stjórnsýslu.

Fjármála- og skrifstofustjóri ber ábyrgð á daglegri starfsemi, rekstri og fjármálum stofnunarinnar auk þess að taka þátt í mótun verklags og umbóta í innri ferlum og starfsháttum á skrifstofu. Mikilvægt er að viðkomandi geti mótað starfshætti sem uppfylla kröfur vandaðrar stjórnsýslu um leið og veitt er framúrskarandi þjónusta. Um fullt starf er að ræða.

Helstu verkefni og ábyrgð:

Stjórnun og daglegur rekstur skrifstofunnar
Ábyrgð á umsýslu fjármála og bókhalds
Ábyrgð á gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana ásamt eftirfylgni og miðlun stjórnendaupplýsinga
Umsjón með fjárhagsstöðu og eftirfylgni með styrkveitingum Kvikmyndasjóðs og endurgreiðslukerfis kvikmynda
Verkefnastjórnun og þátttaka í stefnumótun og umbótaverkefnum í tengslum við þjónustu, stjórnsýslu og fjármál stofnunarinnar
Þátttaka í stjórnsýsluverkefnum sem tengjast samskiptum við hagsmunaaðila

Menntunar og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla af stjórnun fjármála, rekstri og áætlanagerð
Þekking og reynsla af notkun fjárhags- og upplýsingakerfa auk greiningartóla við bókhaldsumsýslu, áætlanagerð og greiningar
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
Leiðtogafærni og framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfni
Frumkvæði, nákvæmni og skipulögð vinnubrögð
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og rituðu máli

Um Kvikmyndamiðstöð Íslands:

Kvikmyndamiðstöð Íslands gegnir lykilhlutverki í íslenskum kvikmynda- og sjónvarpsiðnaði með því að veita fjármagn til framleiðslu íslenskra kvikmynda og sjónvarpsverka, kynna íslenskar kvikmyndir á alþjóðlegum vettvangi og styðja við kvikmyndamenningu á Íslandi með margskonar hætti. Kvikmyndamiðstöð Íslands leggur áherslu á lifandi og skemmtilegt starfsumhverfi með möguleika á aðkomu að fjölbreyttum og spennandi verkefnum tengdum stuðningi við kvikmyndir. Starfsfólk starfsstöðvar Kvikmyndamiðstöðvarinnar eru 8 talsins. Nánari upplýsingar má finna á www.kvikmyndamidstod.is.

Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar 2024. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Kvikmyndamiðstöð Íslands er vinnustaður sem leggur áherslu á jafngildi og hvetur áhugasöm til að sækja um óháð kyni, aldri, uppruna eða aðstæðum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veita Helga Birna Jónsdóttir (helga@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is) í síma 511 1225.

HEIMILDIntellecta
Klapptré
Klapptré
Klapptré er sjálfstæður miðill sem birtir fréttir, viðhorf, gagnrýni og tölulegar upplýsingar um íslenska kvikmynda- og sjónvarpsbransann. Ritstjóri er Ásgrímur Sverrisson.

TENGT EFNI

NÝJUSTU FÆRSLUR