Auglýst eftir forstöðumanni Kvikmyndamiðstöðvar Íslands

Menningar- og viðskiptaráðuneytið hefur auglýst eftir umsóknum um stöðu forstöðumanns Kvikmyndamiðstöðvar Íslands.

Auglýsingin er svohljóðandi:

Embætti forstöðumanns Kvikmyndamiðstöðvar Íslands er laust til umsóknar.

Leitað er að einstaklingi sem hefur leiðtogahæfileika, er framsýnn í hugsun, metnaðarfullur og hefur sýnt frumkvæði og hæfni í samskiptum og samvinnu.

Kvikmyndamiðstöð Íslands gegnir lykilhlutverki í íslenskum kvik-myndaiðnaði með því að hafa umsjón með Kvikmyndasjóði sem veitir fjármagn til framleiðslu kvikmynda og sjónvarpsefnis, kynna íslenskar kvikmyndir á alþjóðlegum vettvangi og styðja við kvikmyndamenningu á Íslandi. Kvikmyndamiðstöð starfar skv. kvikmyndalögum nr. 137/2001 og vinnur jafnframt eftir kvikmyndastefnu sem mótuð hefur verið til ársins 2030.

Forstöðumaður Kvikmyndamiðstöðvar fer með yfirstjórn stofnunar- innar. Hann stýrir daglegum rekstri miðstöðvarinnar, þ.m.t. rekstri Kvikmyndasjóðs, sér um fjárreiður, reikningsskil, gerð fjárhagsáætlana, starfsmannahald og ber ábyrgð á að miðstöðin starfi í samræmi við lög og stjórnvaldsfyrirmæli. Forstöðumaður ber ábyrgð á að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma miðstöðvar- innar sé í samræmi við fjárveitingar til hennar og sér um að fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt.

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
  • Staðgóð þekking á kvikmynda- og sjónvarpsmálum. Þekking á starfsumhverfi Kvikmyndamiðstöðvar og lögum er miðstöðina varða er kostur.
  • Staðgóð þekking á íslenskri menningu, málefnum ljósvakamiðla og þekkingu á stefnu og straumum í afþreyingarefni.
  • Framúrskarandi samskipta- og leiðtogahæfni.
  • Árangursrík reynsla af stjórnun og rekstri.
  • Árangursrík reynsla af mannauðsmálum, mannþekking og drifkraftur.
  • Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði.
  • Þjónustulund ásamt lipurð og færni í mannlegum samskiptum.
  • Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur.
  • Þekking og reynsla af alþjóðasamstarfi er kostur.
  • Góð íslensku- og enskukunnátta ásamt hæfni til að koma fram opinberlega og tjá sig í ræðu og riti.

Frekari upplýsingar um starfið

Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf á íslensku þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hvernig viðkomandi uppfyllir hæfniskröfur fyrir starfið. Fólk óháð kyni er hvatt til að sækja um embættið.

Um laun og launakjör forstöðumanns Kvikmyndamiðstöðvar Íslands fer skv. 39. gr. a. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996.

Menningar- og viðskiptaráðherra skipar í embættið til fimm ára frá og með 18. febrúar 2023 að fenginni umsögn Kvikmyndaráðs. Ráðherra mun að auki skipa ráðgefandi þriggja manna hæfnisnefnd sem metur hæfni umsækjenda og skilar greinargerð til ráðherra. Umsóknum skal skilað inn á netfangið mvf@mvf.is.

Umsóknarfrestur er til og með 12. desember 2022.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun hefur verið tekin. Nánari upplýsingar um starfið veitir Skúli Eggert Þórðarson ráðuneytisstjóri í síma 545-9825.

Klapptré
Klapptré
Klapptré er sjálfstæður miðill sem birtir fréttir, viðhorf, gagnrýni og tölulegar upplýsingar um íslenska kvikmynda- og sjónvarpsbransann. Ritstjóri er Ásgrímur Sverrisson.

TENGT EFNI

NÝJUSTU FÆRSLUR